Příspěvky

Obrázek
 CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ - rehabilitační činnost  každý čtvrtý člověk se v průběhu svého života potká s duševní chorobou   nárůst duševního onemocnění v poslední době: ©Národní ústav duševního zdraví   - ČÁST URČENÁ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST    - ambulantní část   - služby - relaxace, poradna, cvičení, meditace   - veřejný prostor (zahrada) s meditační kaplí - ČÁST PRO PACIENTY    - domov se zvláštním režimem - lůžka + noční sesterna    - pracovní terapie (dílky, zahrada)    - krizová linka    - centrum denních aktivit a skupinové terapie (občasné akce pro veřejnost) PROPOJENÍ veřejnosti s nemocnými  centrum denní aktivity - kurzy, přednášky, skupinové terapie i pro veřejnost  kavárna - obsluha s duševními nemocemi (café AdAstra - obsluha s handicapem) ©Café AdAstra Národní ústav duševního zdraví v Klecanech ©Matúš Peklanský https://www.uprt.guru/?p=299
Obrázek
PARCELA TÉMA? REFERENCE? Kostely v Holešovicích Společenské centrum, bytový dům, modlitebna v Sedlčanech / A8000  - charitativní činnost  - pořádání bohoslužeb  - dostupné bydlení (4 bytové jednotky)  - volnočasové aktivity  - pobočka ADRA  - skautský oddíl Kamppi Chapel, Helsinki, Finsko / K2S Architects ATMOSFÉRA  - sice křesťanské účely, ale když člověk vstoupí má pocit, že tam může pobýt i přestože není členem křesťanské komunity  - naprostý klid uprostřed rušného města ZELENÁ FASÁDA Bytový dům v Teheránu / Rooydad architects HASIČSKÁ ZBROJNICE   Hasičské zbrojnice v Praze  - většina hasičů v ČR jsou dobrovolníci (musí ale umět konat jako profesionálové)  -  238 stanic Hasičského záchranného sboru ČR  - 6 860 zbrojnic dobrovolných hasičů Hasičská zbrojnice v Těšanech