CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ - rehabilitační činnost

 každý čtvrtý člověk se v průběhu svého života potká s duševní chorobou 

 nárůst duševního onemocnění v poslední době:

©Národní ústav duševního zdraví

 - ČÁST URČENÁ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST 
  - ambulantní část
  - služby - relaxace, poradna, cvičení, meditace
  - veřejný prostor (zahrada) s meditační kaplí
- ČÁST PRO PACIENTY
   - domov se zvláštním režimem - lůžka + noční sesterna
   - pracovní terapie (dílky, zahrada)
   - krizová linka
   - centrum denních aktivit a skupinové terapie (občasné akce pro veřejnost)
PROPOJENÍ veřejnosti s nemocnými

 centrum denní aktivity - kurzy, přednášky, skupinové terapie i pro veřejnost

 kavárna - obsluha s duševními nemocemi (café AdAstra - obsluha s handicapem)

©Café AdAstraNárodní ústav duševního zdraví v Klecanech©Matúš Peklanský
https://www.uprt.guru/?p=299


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu